Journal of Slavic Linguistics, Slavic languages, Linguistics, Slavic Linguistics Society
Return to Article Details Predrag Piper, Milivoj Alanović, Slobodan Pavlović, Ivana Antonić, Marina Nikolić, Dojčil Vojvodić, Ljudmila Popović, Sreto Tanasić, and Biljana Marić: Sintaksa složene rečenice u savremenom srpskom jeziku Download Download PDF